คณะผู้บริหาร

นายสมชาย เสมากูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา