สารสัมพันธ์ อ.น.ช.
5 มีนาคม 2565รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 5 (เข้าใหม่) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 65
4 มีนาคม 2565 ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11ปี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
3 มีนาคม 2565 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
28 กุมภาพันธ์ 2565 พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ เมตตามอบทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
24 กุมภาพันธ์ 2565 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
23 กุมภาพันธ์ 2565 รางวัลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
20 กุมภาพันธ์ 2565 การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งอุทิศ ในงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีชาวอู่ไท
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
20 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
19 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรประเพณีงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 65
13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลหนองฉางให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
12 กุมภาพันธ์ 2565 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 65
11 กุมภาพันธ์ 2565 งานแถลงข่าวการจัดงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
27 มกราคม 2565 เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM)
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
27 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
26 มกราคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวงให้บริการตรวจสายตา และฉีดวัคซีน dt
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
19 มกราคม 2565 ดำเนินการสุ่มตรวจโควิด-19 ให้แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
16 มกราคม 2565 ทำความสะอาดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 65
14 มกราคม 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
7 มกราคม 2565 ศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65