ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 1630) 28 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 444) 25 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหวด้วยวิ (อ่าน 841) 02 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ก นอกแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทร (อ่าน 629) 01 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 682) 15 ม.ค. 64
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55ก (อ่าน 625) 14 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ก นอกแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (อ่าน 757) 18 ธ.ค. 63
การจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรืองตัวประกอบจำนวนนับ ฯ (อ่าน 277) 14 มี.ค. 63