รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
114/1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองสรวง   ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
เบอร์โทรศัพท์ 056-531-173 เบอร์แฟกส์ 056-532-046
Email : admin@ankc.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :