เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเป็นอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเป็นอัตราจ้างตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/...uP954gRVAaJ9zjSvz214

2.ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
https://drive.google.com/...1LW7BmQytt4t9e3FYmJ3

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
https://drive.google.com/...fi_c-HlnVimNMKTQvOrN

4.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
https://drive.google.com/...dBC7JPcHpOE7Ljf0-eWB

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/...1Mx4arWirV3sJp_yMtWp

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
https://drive.google.com/...QrofMGIW0gUqyN0Mb3cr

7.ตำแหน่งแม่ครัว
https://drive.google.com/..._PPDx0uhNaIA93J-_h9C

8.ตำแหน่งนักการภารโรง
https://drive.google.com/...OAuCoVgmf6fq7iHTAwA9

9.ตำแหน่งแม่บ้าน
https://drive.google.com/...1sunDxHEFuABBKct1eWr

10.ตำแหน่งคนทำความสะอาด
https://drive.google.com/...7lTQa0UiPC8x_d2bSssh

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^