เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

แผ่นพับนมโรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยแข็งแรง

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้จัดทำแผ่นพับ "นมโรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยแข็งแรง" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขนส่ง จัดเก็บ ตรวจสอบคุณภาพ และการบริโภคนมโรงเรียนอย่างปลอดภัย มาให้โรงเรียน เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ช่วยกันดูแล ดำเนินการให้นักเรียนได้รับนมที่มีคุณภาพเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^